Ürün pahalı değil mi?

Değil. Organik tarım esası ile üretilmiş ürünlerin fiyatlarına baktığınızda, organik olmayan ürünlerin fiyat yapılarına göre daha farklı olduğunu göreceksiniz. %100 organik ürünler dünyanın hiçbir ülkesinde organik olmayan ürünlerle aynı fiyat paritesinde satılmamaktadır. 
Pahalılık kavramı göreceli bir kavramdır. Bir kişiye fiyatı yüksek gelen bir ürün veya hizmet diğer kişiye göre gayet normal gelebilmektedir. Aksi durum olsa, her ürün ve hizmetin fiyatının aynı paralelde olması beklenirdi. Piyasada da pek çok farklı kalite ve fiyat yapısında ürün bulunmaktadır. Ürünlerin ucuz veya pahalı olması hangi ürünü Index aldığınıza da bağlıdır. 
Burada önemli olan ve sorulması gereken husus, ürünün içeriği ve ürünün kalitesinin bu fiyatı destekleyip desteklemediğidir. Liebesgut kedi konservesi hem %100 organik hem de glütensizdir.