4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü

Dünya Hayvanları Koruma Günü; dünya üzerinde yok olma tehdidi altında bulunan hayvan türlerine dikkat çekilmek üzere, 1931 yılında Floransa`da çevreciler tarafından organize edilen bir toplantıda ilan edilmiştir.

Bu özel günün amacı, tüm hayvanları ve onları seven tüm insanlara saygı duymayı ve hatırlamayı hedefler. Öncelikle bu gün, hiç bir din veya ülkeye ait değildir. Dolayısı ile 4 Ekim gününü kabul eden ülkeler kendi ülke kültürlerine göre bu çerçevede çeşitli kutlamalar yapmaktadırlar.

Her yıl bu özel gün, bize yeni bir şans verir geriye dönüp düşünmek, evrende bizden başka canlıların olduğunu anlamak için. Bizler hayatımıza kattıkları pozitif değerlerden dolayı büyükten küçüğe, fareden file tüm hayvanların hayat hakkını tanımalı ve hayvanlar alemini saygı ile selamlamalıyız.

4 Ekim hayvanları koruma gününde yapılacak en önemli aktivitelerden bir tanesi kuşkusuz ulaşabildiğimiz kadar insana, bir kez daha, dünyayı beraberce paylaştığımız hayvanlar alemindeki her canlının sahip olduğu hakları hatırlatmak ve onlara saygı duyma konusu üzerinde düşünülmesini teşvik etmektir. 

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü neden önemli? 

Yaşam için gerekli olan hemen hemen her şeyin karşılanmasında doğaya ve onun çeşitliliğine muhtacız. Yaşamımız, bitkilerin ve hayvanların olağanüstü değişkenliği, onların yaşadıkları yerler ve içinde bulundukları ortamlara bağlı.  Ancak doğal kaynaklara yönelik talebimiz sürekli arttığı için bu çeşitlilik tehdit altında.

Bugün, yeryüzünde 7 milyar insan yaşıyor. 2050 yılında ise bu rakamın 10 milyara yaklaşacağı öngörülüyor. İnsanlar çoğalıyor ama bizim dışımızdaki canlı türleri için durum, bunun tam tersi. Hızla artan nüfus, yapılaşma, doğal alanların tahribatı, yasa dışı avcılık ve ticaret, yaban hayatın dengesini bozuyor ve yaban hayatın canlıları bir yok oluşa doğru sürükleniyor. Özetle, biz çoğalırken dünyamızı paylaştığımız diğer canlıların sayısı hızla azalıyor. 

Gezegenimize ve barındırdığı çeşitliliğe dair henüz keşfedilmemiş pek çok tür var. Ancak açık olan bir şey var: mevcut değerlerimizi hızla kaybediyoruz. Bu nedenle 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü sadece gözümüzün gördüğü hayvanları değil, yeryüzünde var olan tüm hayvanların da yaşam hakkına sahip olduklarını hatırlamamız açısından çok önemli.  
Unutmayalım..Bu dünya sadece bize ait değil..